PROGRAM 19. ROČNÍKU FESTIVALU

19ème ÉDITION DU FESTIVAL AFRIQUE EN CRÉATION OU NOUS SOMMES TOUS AFRICAINS

P R A H A

4. května 17.00 Městská knihovna v Praze (Mariánské náměstí98/1, oddělení naučné literatury)
PENELOPE DECHAUFOUR: FRANKOFONNÍ DIVADLA V AFRICE A DIASPOŘE
V dialogu s dramaturgyní Lucií Němečkovou vás teatroložka Pénélope Dechaufour z University Paul Valéry v Montpellier zavede do světa současných frankofonních divadel a dramaturgií subsaharské Afriky a Karibiku, bude se zabývat estetikou dekoloniality, současnou tvorbou na pomezí třídní diskriminace, sexuální orientace a rasizace i estetikou hip-hopu či jazzu. Vstup volný. (FR/CZ). Tlumočeno do češtiny. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Kromě tohoto setkání pro veřejnost se uskuteční v týdnu 2.- 5.května také přednášky a semináře pro studenty ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK.

P R A G U E

Le 4 mai à 17h30 à la Bibliothèque municipale de Prague (Mariánské náměstí 98/1, département scientifique)
PENELOPE DECHAFOUR : THÉÂTRES FRANCOPHONES EN AFRIQUE ET DANS LA DIASPORA
Le dialogue entre la dramaturge Lucie Němečková et Pénélope Dechafour, chercheuse en théâtre à l’université de Montpellier, vous emmènera dans l’univers des théâtres et des dramaturgies francophones contemporains en Afrique subsaharienne et dans les Caraïbes. Il s’articulera autour de l’esthétique de la décolonialité, de la création contemporaine qui est à cheval entre la discrimination de classe, l’orientation sexuelle et la racisation ainsi que de l’esthétique hiphop ou jazz. Entrée libre. (FR/CZ). Interprétation du français vers le tchèque. En coopération avec la Bibliothèque municipale de Prague. En plus de ce dialogue ouvert au grand public, des lectures et des séminaires destinés aux étudiants seront organisés du 2 au 5 mai en coopération avec l’Institut de traductologie de la faculté des Lettres de l’université Charles.

10. května 12.30 Černínský palác (Loretánské nám. 5)
CAFE FRANCOPHONE S MARTINICKOU AUTORKOU ALEXANDROU DÉGLISE a AUTOREM BERNARDEM LAGIER
Vzácnými hosty tradičních frankofonních kaváren na Ministerstvu zahraničních věcí budou tentokrát hosté Tvůrčí Afriky z Martiniku: dramatička a herečka Alexandra Deglise a dramatik Bernard Lagier. Vstup pouze na pozvánky. Ve spolupráci s MZV ČR.

Le 10 mai à 12h30 au palais Czernin (Loretánské nám. 5)
CAFÉ FRANCOPHONE AVEC LES AUTEURS MARTINIQUAIS ALEXANDRA DÉGLISE ET BERNARD LAGIER
Le café francophone organisé traditionnellement par le ministère des Affaire étrangères accueillera de rares invité martiniquais venus pour Afrique en création : la dramaturge et actrice Alexandra Déglise et le dramaturge Bernard Lagier. Sur invitation uniquement. En coopération avec le ministère des Affaire étrangères.

11. května 16.00 Svět knihy (Výstaviště Praha Holešovice)
AUTOŘI BEZ HRANIC – ALEXANDRA DÉGLISE A BERNARD LAGIER
Debata o ostrovním psaní pro divadlo, o mnohočetném charakteru karibské literatury, o kreolitě a Tout-Monde… s ukázkami z díla autorky a herečky, rozprostřené mezi USA a Martinikem, Alexandry Déglise a martinického dramatika a hudebníka Bernarda Lagier, prezidenta sdružení ETC_Caraïbe, které pečuje o rozvoj dramatické tvorby v Karibiku. Vstup na vstupenky veletrhu. (FR/CZ). Tlumočeno do češtiny. Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. www.svetknihy.cz

Le 11 mai à 16h00 au Monde du livre (Výstaviště Praha Holešovice)
AUTEURS SANS FRONIÈRES : ALEXANDRA DÉGLISE ET BERNARD LAGIER
Un débat sur l’écriture insulaire pour le théâtre, sur la nature multiple de la littérature caribéenne, sur la créolité et le Tout-monde… avec des lectures d’œuvres d’Alexandra Déglise auteure et actrice active aux Etats-Unis et en Martinique et du dramaturge et musicien martiniquais Bernard Lagier, président de l’association ETC_Caraïbe qui soutient le développement de la création dramatique aux Caraïbes. Accès avec un billet du Monde du livre. (FR/CZ). Interprétation du français vers le tchèque. En coopération avec l’Institut français de Prague. www.svetknihy.cz

13. května Divadlo APROPO (Jánský vršek 8)
18.00 ALEXANDRA DEGLISE: OSTROVY RAFAELY (Česká premiéra)
V zahradě alchymistické hospůdky Kellyxír a Divadla APROPO ožijí prostřednictvím scénického čtení dramatu autorky z Martiniku intimní vzpomínky, rodinná paměť, paměť národa i zapomnění…Tři sestry si u příležitosti matčina pohřbu vyřizují účty se zesnulou, s níž se za jejího života neodvážily promluvit. Překlad: Kateřina Neveu. Po představení následuje krátká debata s autorkou a malé karibské občerstvení.

20.00 BERNARD LAGIER: VLASTNÍ CESTOU (Česká premiéra)
Zrání mladého muže mezi matčinými výhrůžkami výprasku a otcovými komentáři zápasů v boxu. Zpověď chlapce, jenž se ocitl v centru dění velkých mezinárodních událostí (válka ve Vietnamu, kubánská revoluce, zavraždění Lumumby, …) postupně si utváří své politické názory, hledá své pevné místo ve světě. Open-air scénické čtení hry martinického dramatika v podání studentů Ústavu translatologie FF UK pod vedením Alžběty Malkovské. (FR/CZ). Ve francouzštině s českými titulky. Po představení následuje krátká debata s autorem a malé karibské občerstvení. Vstupné na místě na oba programy 100,- a 150,- Kč.

Le 13 mai théâtre APROPO (Jánský vršek 8)
18h00 ALEXANDRA DEGLISE: LES ILES DE RAPHAEL (première tchèque)
La lecture théâtrale de la pièce de l’auteure martiniquaise sur la terrasse du bar alchimiste Kellyxír et du théâtre APROPO donnera vie aux souvenirs intimes, à la mémoire familiale, à la mémoire de la nation ainsi qu’à l’oubli… Au moment de l’enterrement de leur mère, trois sœurs viennent régler leurs comptes avec la décédée avec laquelle elles n’ont pas osé parler de son vivant. Traduction: Kateřina Neveu.  La lecture sera suivie d’un court débat avec l’auteure et d’un petit buffet caribéen.

20h00 BERNARD LAGIER: CHEMINS FORGEANTS (première tchèque)
C’est un passage à l’âge adulte d’un jeune homme accompagné par des menaces de sa mère et des commentaires des combats de boxe de son père. Le témoignage du garçon qui s’est retrouvé au centre d’événements internationaux majeurs (la guerre au Vietnam, la révolution Cubaine, l’assassinat de Lumumba…), qui se forge au fur et à mesure ses opinions politiques et qui cherche son ancrage dans le monde. Lecture théâtralisée à ciel ouvert par les étudiants de l’Institut de traductologie de l’Université Charles sous la direction d’Alžběta Malkovská. (FR/CZ). En français, sous-titré en tchèque. La lecture sera suivie d’un court débat avec l’auteur et d’un petit buffet caribéen. Entrée sur place pour les deux programmes 100 CZK et 150 CZK.

19. května 17.00 Mariánské náměstí

POZOR ZMĚNA!

BENSO – Tvůrčí Afrika v srdci Prahy
Dům míru a pohody Benso pro děti i dospělé letos vystavíme v centru Prahy, na Mariánském náměstí. Vystoupí hudební a taneční skupiny AneboAfro (Mali,CZ 17.00), Kat Bent l´Amor a Sharif Khlief (Tunisko, Palestina 17.30), TiDiTaDe (CZ 18.00), BaToCu (Senegal, CZ 19.00).
Nebude samozřejmě chybět ani módní přehlídka značky Siya (18.30) stánky s africkým občerstvením (ivorijská kuchyně) a artiklem (African culture and Art), workshopy (Centrum Narovinu)… Moderuje Maxime Mededa
Uvedené časy jsou pouze orientační. Vstup volný. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

Le 19 mai à 17h00 Mariánské náměstí

ATTENTION AU CHANGEMENT!

BENSO: Afrique en création au cœur de Prague
Cette année le foyer de la paix et du bien-être Benso, destiné aux petits et aux grands, aura lieu au cœur de Prague à Mariánské náměstí avec les groupes de musique et de danse: AneboAfro (Mali, CZ 17.00), Kat Bent l’Amor et Sharif Khlief (Tunisie, Palestine 17.30), TiDiTaDe (CZ 18.00), BaToCu (Sénégal, CZ 19.00).
Il y aura bien sûr un défilé de mode de Siya (18h30), des stands de nourriture africaine (cuisine ivoirienne) et de marchandises (African culture and Art), des ateliers (Centre Narovinu)… Animé par Maxime Mededa.
Les horaires sont approximatifs. Entrée libre. En coopération avec la Bibliothèque municipale de Prague.

20. května 20.00 Divadlo Kolowrat (Ovocný trh 579/6)

POZOR ZMĚNA!

MONIKA DIATTA REBCOVÁ A TANEČNÍCI:
ROZDĚLENI / DIVIDED (Premiéra)
Taneční projekt choreografky, taneční pedagožky a hudebnice Moniky Diatta Rebcové ve spolupráci s dvěma tanečníky HAMU a hudebním skladatelem Ondřejem Anděrou. Duet tanečnice a tanečníka současného tance african contemporary, Allison Ramos z Peru a Israela Johny z Nigérie, vyjadřuje myšlenku rozdělení dvou partnerů – muže a ženy, kteří žijí každý na jiném kontinentě. Nepříznivé životní podmínky, jejichž příčinou byla pandemie trvající od r. 2020 do 2022 spojená s lockdowns a znemožněním cestování do zahraničí z důvodů vládních omezení způsobí rozpad nadějného vztahu lidí, kteří se velmi milovali.

SPOJENI / CONNECTED (Premiéra)
Choreografie  Moniky Rebcové vznikla spoluprací se studenty tanečního oddělení  New York University Tisch School of the Arts – newyorské soukromé vzdělávací centrum užitých a mediálních umění. Ředitelka programu studentské výměny mezi HAMU a NYU je Mgr. Renata Sabongui. Foto Jan Holeček. Tančí: Mariah Smith, Anna Speer, Sabrina Santoro, Lydia Kathleen Piggot, Zachary Williams. Jako host: Allison Ramos (Peru).
Po představeních následuje debata s tanečníky a tanečnicemi a choreografkou. V angličtině s tlumočením do češtiny. Vstupné 100,- a 150,- Kč na místě.

Le 20 mai à 20h00 au théâtre Kolowrat (Ovocný trh 579/6)

ATTENTION AU CHANGEMENT!

MONIKA DIATTA REBCOVÁ ET DANSEURS:
DIVIDED (Première Mondiale)
Projet de danse de la chorégraphe, l’enseignante de danse et la musicienne Monika Diatta Rebcová en coopération avec deux danseurs de la Faculté de musique et de danse (HAMU) et le compositeur Ondřej Anděra. Ce duo de danse africaine contemporaine, interprété par la danseuse peruvien Allison Ramos et le danseur nigérien Israela Johny, exprime la séparation forcée de deux partenaires – homme et femme – qui vivent chacun sur un continent différent. La pandémie, les confinements et les restrictions qui ont rendu la vie difficile et les voyages à l’étranger impossibles entraînent la rupture d’une relation pleine d’espoir entre deux personnes qui s’aimaient beaucoup.

CONNECTED (Première)
La chorégraphie de Monika Rebcova a été créée en collaboration avec des étudiants du département de danse de la Tisch School of the Arts de l’université de New York – un centre de formation privé basé à New York pour les arts appliqués et les arts médiatiques. La directrice du programme d’échange d’étudiants entre HAMU et NYU est Mgr. Renata Sabongui. Photo: Jan Holeček. Danse: Mariah Smith, Anna Speer, Sabrina Santoro, Lydia Kathleen Piggot, Zachary Williams. En tant qu’invité: Allison Ramos (Peru). Les représentations sont suivies d’une discussion avec les danseurs et le chorégraphe. En anglais avec interprétation en tchèque. Entrée sur place 100 CZK et 150 CZK.

MONIKA DIATTA REBCOVÁ AND DANCERS:
DIVIDED (Premiere)
A duet about the forced separation of two partners who each live on a different continent.
Dancing: Allison Ramos (Peru) a Israel Johny (Nigeria)

CONNECTED (Premiere)
Monika Rebcova’s choreography is a collaboration with students of the dance department of New York University Tisch School of the Arts – a private educational center for applied and media arts in New York. The director of the student exchange program between HAMU and NYU is Mgr. Renata Sabongui.
Dancing: Mariah Smith, Anna Speer, Sabrina Santoro, Lydia Kathleen Piggot, Zachary Williams As a guest: Allison Ramos (Peru)
The evening will conclude with a discussion with the dancers and choreographer. In English with interpretation into Czech.
Admission 100,- and 150,- CZK at the venue.

21. května Divadlo APROPO (Jánský vršek 8)
17.00 BARBORA ETLÍKOVÁ: DŮM PRO ERZULIE FREDU
Scénické čtení dialogického románu Barbory Etlíkové. Když bylo studentce sorabistiky Anně dvacet čtyři, založila si Facebook. Mezi prvními žádostmi o přátelství byla Louisy z Haiti, která ji prosila o peníze. Anna jí poslala dva tisíce pět set korun, které nedávno dostala nechtěným darem. Anna a Louisy se nikdy nesetkaly mimo virtuální prostředí. V dalších letech ale hloubka vzájemného napojení mnohokrát přerostla původní hranice jejich představivosti. Režie: Marika Smreková Čtou: Milada Vyhnálková a Barbora Etlíková. V češtině.

18.30 ADELINE FLAUN: JÁ, STROJ VENUŠE (Česká premiéra)
Uprostřed společensko-politické krize na malém ostrově překonává mnoho žen svou finanční bezmoc tím, že se proměňují v avatary šifrovaného programu sexuálních služeb online e-International Venus. Kdo stojí za touto novou aktivitou, která způsobuje rozmach globální prostituce? Open-air scénické čtení hry dramatičky z Martiniku. Překlad: Alžběta Malkovská a Šárka Belisová. Režie: Marika Smreková. Po představení bude následovat krátká debata s autorkou, nakladatelem Cayou Makhele a křest knih Adeline Flaun a Barbory Etlíkové ve spolupráci s nakladatelstvím Acoria. Součástí bude i malé karibské občerstvení. Vstupné na místě na oba programy 100,- a 150,- Kč.

Le 21 mai au théâtre APROPO (Jánský vršek 8)
17h00 BARBORA ETLÍKOVÁ: MAISON POUR ERZULIE FREDA
Lecture théâtrale du roman dialogué de Barbora Etlíková. A l’âge de 24 ans, Anna, étudiante en sorabistique, se crée un compte Facebook. Parmi les premières demandes d’ami se trouve une Haïtienne Louisy qui lui demande de l’argent. Anna lui envoie deux mille cinq cents couronnes qu’elle a récemment reçu en cadeau malgré elle. Même si Anna et Louisy ne se rencontrent jamais ailleurs qu’en ligne, la profondeur du lien qui se tisse entre elles au cours des années dépasse souvent tout ce qu’elles auraient pu imaginer. Mise en scène: Marika Smreková. Lecture: Milada Vyhnálková a Barbora Etlíková

18h30 ADELINE FLAUN: MOI, DISPOSITIF VENUS (première tchèque)
Au milieu d’une crise sociopolitique sur une petite île, de nombreuses femmes surmontent leur impuissance financière en se transformant en avatar d’un programme cryptique de services sexuels en ligne e-International Venus. Qui est derrière cette nouvelle activité qui provoque l’expansion de la prostitution globale ? Lecture théâtrale à ciel ouvert de la pièce de l’auteure martiniquaise. Traduction: Alžběta Malkovská, Šárka Belisová. Mise en scène: Marika Smreková. La lecture théâtrale sera suivie d’un court débat avec l’auteure et son éditeur Caya Makhele, du lancement des livres d’Adeline Flaun et de Barbara Etlíková en coopération avec la maison d’édition Acoria et d’un petit buffet caribéen. Entrée pour les deux programmes 100 CZK et 150 CZK.

22. května 16.00 Mariánské náměstí, Praha 1
(před Městskou knihovnou v Praze)
ACADEMIE IVOIRES MARIONNETTES (POBŘEŽÍ SLONOVINY):
MODRÁ KOULE
Pouliční performance s obřími africkými loutkami, hudbou a tancem o toleranci a vzájemném porozumění mezi lidmi pro všechny generace. Inscenace získala zlatou medaili na 8. Hrách Frankofonie.
Jednoho dne se v nekonečném prostoru objevila velká modrá koule. Cítila se opuštěná. Tvůrce ji proto zabydlel lidmi různých barev. Ale tito lidé mluvili tisíci jazyky a každý si chtěl uzurpovat část prostoru jen a jen pro sebe. Modrá koule však měla všech těch sporů dost, a tak probudila svoje smysly. Její oči, uši, ústa a nos společně přemýšlely, jak situaci vyřešit. Až dostaly nápad dát lidem jazyk, jímž by se dorozuměli… tak se zrodila rozmanitost a solidarita mezi lidmi. Vstup volný.

22 mai 16.00 Mariánské náměstí, Prague 1 (devant la Bibliothèque municipale de Prague)
ACADEMIE IVOIRES MARIONNETTES (CÔTE D´IVOIRE):
LA BOULE BLEUE
Un spectacle de rue avec des marionnettes africaines géantes, de la musique et de la danse sur la tolérance et la compréhension mutuelle entre les personnes de toutes les générations. La production a remporté une médaille d’or au 8e Festival international des arts de Paris. Jeux de la Francophonie.
Un jour, une grosse boule bleue est apparue dans l’espace infini. Elle se sentait abandonnée. Alors le créateur l’a peuplée de personnes de différentes couleurs. Mais ces gens parlaient mille langues et chacun voulait s’approprier une partie de l’espace. Mais la boule bleue en avait assez de toutes ces querelles et elle a éveillé ses sens. Ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son nez travaillèrent ensemble pour trouver une solution. Jusqu’à ce qu’ils aient l’idée de donner aux gens une langue pour communiquer… C’est ainsi que sont nées la diversité et la solidarité entre les gens. Entrée libre.

22. května Městská knihovna v Praze (Mariánské náměstí98/1, oddělení naučné literatury)
17.00 MICHEL GENDARME: AMADOUOVA CESTA (Premiéra)
Překlad: Barbora Černá. Scénické čtení (CZ) hry a debata s francouzským dramatikem a básníkem (FR/CZ) Michelem Gendarme, jehož tvorba čerpá z mimoevropských inspirací, Japonska, Afriky… Na počátku textu Voyage d´Amadou (Amadouova cesta) bylo autorovo setkání s Amadou Keïtou, mladým malijským hercem v Bamaku, kam Michel Gendarme přiletěl prezentovat svou hru Le rallye papa Noël… Amadou mu u této příležitosti vyprávěl svůj příběh: Jak je zlákal exil ve Francii, zaslepen sirénami profesionálního fotbalu, manipulován různými spekulanty, tlačen chudobou, vydal se na cestu, riskoval na vlastní nebezpečí přechod pouští a poté Středozemního moře…Vstup volný. V češtině.
Po představení následuje debata s autorem a malé africké pohoštění. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

Le 22 mai à la Bibliothèque municipale de Prague (Mariánské náměstí 98/1, département scientifique)
17h00 MICHEL GENDARME: VOYAGE D´AMADOU (première tchèque)
Lecture théâtrale (CZ) et débat avec le dramaturge et le poète français (FR/CZ) Michel Gendarme dont la création se nourrit d’influences extra-européenne: Japon, Afrique… Le texte Voyage d’Amadou est conçu suite à la rencontre entre l’auteur et le jeune acteur malien Amadou Keïta à Bamako où Michel Gendarme était venu présenter sa pièce Le rallye papa Noël … A cette occasion, Amadou lui raconte son histoire : attiré par l‘exil en France, aveuglé par les sirènes du football professionnel, manipulé par différents profiteurs, poussé par la pauvreté, il entreprend un voyage périlleux à vouloir traverser les déserts, puis la mer Méditerranée…
Entrée libre. En tchèque. La lecture sera suivie d’un débat avec l’auteur et d’un petit buffet africain. En coopération avec la Bibliothèque municipale de Prague.

logo-komba

Kontakt:
Občanské sdružení Komba
Spojovací 2609
130 00 Praha 3